มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561

10 กันยายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561


ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน โดยมี อ.ดร.ปวีณา  โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วยรองคณบดีและคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ ได้ต้อนรับ Ms. Fu Yunhui รองเลขาธิการพรรคคณะหัวเหวิน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และยังได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Shen Yi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่เดินทางมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน มีกำหนดการเดือนทางมาศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบแฟ้มคู่มือนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงการแนะนำการเรียนการสอน ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นแก่นักศึกษาจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวความรู้สึกต่อการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา, นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327466 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558