มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

7 พฤศจิกายน 2561 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

ราคางบประมาณ 65,000,000 บาท  ราคากลาง 52,941,600  บาท 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เสนอราคาในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 

ในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถนนช้างเผือก  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300

โทรศัพท์/โทรสาร 053-885369, 053-885366

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567243 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558