มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อ ป.ตรี ในงาน ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เตรียมต้อนรับเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2562

8 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อ ป.ตรี

ในงาน ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เตรียมต้อนรับเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมด้วย ผศ.ดารารัตน์ ไชยาโส คุณเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมนักศึกษา นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความสนใจจาก บุคลากรทางการศึกษา  ครูแนะแนว นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ  ร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม  ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ กำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้ รอบที่ 1  วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2561 สมัครผ่านสถาบันการศึกษาของนักเรียน รอบที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย รอบที่ 3  เดือน เมษายน 2562 สมัครผ่านระบบTCAS และชำระค่าสมัครตามจำนวนที่เลือกสมัคร รอบที่ 4 ดำเนินการตามระบบแอดมิดชั่นรอบที่ 5  เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562  สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยกำหนดการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์www.tcas.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  20 พฤศจิกายน 2561 จากนั้นสถานศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2561 สถานศึกษาชำระเงินค่าสมัคร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สถานศึกษามีกำหนดส่งหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จากนั้นมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 27 ธันวาคม 2561และจะมีกำหนดสอบปฏิบัติสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2562 ( เฉพาะสาขาที่มีการจัดสอบเท่านั้น ) โดยมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ผู้สนใจติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 885 979 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcas.cmru.ac.th หรือ Facebook Fanpage TCAS CMRU งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และภาพจากสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

สมัครเรียน >> Click    

ติดตามข่าวสาร TCAS 2562  >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

      

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536939 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558