มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย

14 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย

 

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม 4 Angies โครงการ “คนมีเส้น CMRU” และทีม Fun & Fin โครงการ “หมวกกันน็อกล็อกชีวิต” ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษาที่จะร่วมทำหน้าที่ในการร่วมกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๑๐ ฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โตโยต้าริช เชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานการออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ Campus Challenge 2018 โดยโตโยต้าถนนสีขาว และผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ โดยจะดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย โครงการ “คนมีเส้น” (แผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน “เส้นจราจร”(เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง)) ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และชุมชนโดยรอบเพื่อร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี

          ทั้งนี้สามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการคนมีเส้นCMRU ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก คนมีเส้นCMRU 

 

ภาพ – ข่าว: ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

ติดตามโครงการ >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536983 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558