มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 พ.ย. นี้

21 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต

ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 พ.ย. นี้นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ในการรักษาพยาบาลโดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-434

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536987 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558