มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เตรียมเปิดบ้านรั้ว ดำ – เหลือง จัดโครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม” สืบสานศิลปวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เริ่ม 6 ธันวาคม นี้

1 ธันวาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

เตรียมเปิดบ้านรั้ว ดำ – เหลือง จัดโครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”

สืบสานศิลปวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เริ่ม 6 ธันวาคม นี้


                     

นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินได้ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมสร้างเครือข่ายในการทำนุบำรุงและร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจการค้ากับหน่วยงานในชุมชนเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความสง่างามทางวัฒนธรรมมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าในโครงการตลาดนัดวัฒนธรรม ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ เรือนอนุสารสุนทร และบริเวณ ด้านหน้าอาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 – 16.00 น. ภายในงานพบกับสินค้าจากชุมชน อาทิ ผ้าพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น  สินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 885 367ในวันและเวลาราชการ     

 

ภาพ – ข้อมูล : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536884 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558