มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา เพื่อใช้สาหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

4 ธันวาคม 2561 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา

เพื่อใช้สาหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ราคางบประมาณ ๕,๐๒๐,๐๐๐ บาท   ราคากลาง ๕,๐๒๐,๐๐๐   บาท 

วันที่ประกาศ  4 ธันวาคม  2561  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 11 ธันวาคม 2561

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน

โดยทำหนังสือถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส่งมายัง งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถนนช้างเผือก  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300

โทรศัพท์/โทรสาร 053-885363

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536960 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558