มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ภาษาเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ 20 ชั่วโมง รอบที่ 1/2562

7 ธันวาคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
 

การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 1)

: ลงทะเบียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - 4 มกราคม 2562
: อบรม วันที่ 14 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562)
: ถ้าเข้าเรียน 80% ขึ้นไป ได้หน่วยกิตกิจกรรม หลักสูตรละ 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ : ผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More กับศูนย์ภาษาก่อนเข้ารับการอบรม (ลงทะเบียนทดสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, ทดสอบ 1 ครั้ง สามารถลงทะเบียนอบรมได้หลายหลักสูตร)

ลงทะเบียนที่ Link ด้านล่าง
http://www.lc.cmru.ac.th/?p=3193รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536961 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558