มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทัพนักกีฬา รั้วดำ – เหลือง ลุยศึกกีฬา ม.ราชภัฏภาคเหนือ “กล้วยไข่เกมส์”

23 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ทัพนักกีฬา รั้วดำ – เหลือง ลุยศึกกีฬา ม.ราชภัฏภาคเหนือ “กล้วยไข่เกมส์”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึกจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์” ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “สร้างมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน” FROM FRIENDSHIP BECOMES EVERLASTING UNITY มีสัญญลักษณ์นำโชคคือ “น้องกล้วยซ่า” และ “น้องกล้วยแซ่บ” ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 245 คน และผู้ควบคุมทีม จำนวน 43 คน เพื่อชิงชัย 99 เหรียญทอง จากทั้งหมด 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา , ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล , วอลเลย์บอลชายหาด , เปตอง , แฮนด์บอล , เซปักตะกร้อ , เทเบิลเทนนิส , ลอนเทนนิส , แบดมินตัน , เทควันโด , มวยสากลสมัครเล่น และมวยไทยสมัครเล่น

สำหรับในช่วงเย็นของวันนี้ (23 ธันวาคม 2561) เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร นักกีฬา และผู้ควบคุมทีม จะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสามารถรับชมภาพบรรยากาศพิธีเปิดได้ทาง https://kprugame2018.kpru.ac.th

ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : คุณธวัชชัย สร้อยฟ้า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. / FanPage Facebook : กล้วยไข่เกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534820 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558