มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีมนักเต้น รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยระดับภาคเหนือ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 เตรียมแข่งขันระดับประเทศ 26-27 มกราคม นี้

 

ทีมนักเต้น รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยระดับภาคเหนือ

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

เตรียมแข่งขันระดับประเทศ 26-27 มกราคม  นี้ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ  TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทุกภาคของประเทศไทยมีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลายสู่การพัฒนาทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มทักษะทางสังคมที่ดีเป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจาก ยาเสพติดเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพโดยได้แข่งขันในระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 1516 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจักรกฤษ์  แสนใจ  และนางวรารัตน์  หมอดู   เป็นครูผู้ควบคุม นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์  นายสุรเชษฐ์  จันทร์อ้วน  นายณัฐพล  สมบูรณ์ทวีสุข  และนายเจษฎา  ไชยวงศ์ เป็นครูผู้สอน

ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนาม ทีม Heyday ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น Pre-Teenage และทีม Oh My Gosh ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น Junior  ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

ภาพ - ข้อมูล: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

............................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534814 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558