มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญครบรอบ 33 ปี “นิเทศศาสตร์ ’ราชภัฏเชียงใหม่”

2 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญครบรอบ 33 ปี “นิเทศศาสตร์ ’ราชภัฏเชียงใหม่”
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมทำบุญในโอกาสครบรอบ 33 ปี “นิเทศศาสตร์ ’ ราชภัฏเชียงใหม่” เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนิเทศศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.08 น. ณ ห้องเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กำหนดลงทะเบียน เวลา 08.39 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 091 - 5429542


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534831 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558