มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

2 ทีม จากรั้ว รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Power Girls - satit cmru junior คว้ารางวัลจากการประกวดเด็กแกร่งกล้าโชว์ Happy Festival

 

2 ทีม จากรั้ว รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

Power Girls - satit cmru junior

คว้ารางวัลจากการประกวดเด็กแกร่งกล้าโชว์  Happy Festivalผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการประกวดเด็กแกร่งกล้าโชว์ รุ่นอายุ 5-12 ปี ในงาน Happy Festival ซึ่งจัดโดยบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ( ประเทศไทย) จำกัด  ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ แสงชัยมอเตอร์ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 โดยมีนายจักรกฤษณ์  แสนใจ  และนางวรารัตน์  หมอดู  เป็นครูผู้ควบคุม  นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์  นายสุรเชษฐ์  จันทร์อ้วน  นายณัฐพล  สมบูรณ์ทวีสุข  และนายเจษฎา  ไชยวงศ์ เป็นครูผู้สอน

ผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลจากการประกวด โดยทีม Power Girls ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 20,000 บาท  และ ทีม satit cmru junior ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 10,000 บาท  จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

ภาพ – ข้อมูล: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

............................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534835 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558