มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านรั้ว ดำ – เหลือง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มอบความสุขแก่เยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านรั้ว ดำ – เหลือง

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มอบความสุขแก่เยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562          


        

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยร่วมพิธีเปิด

ภายในงานมีสวนสนุกพาเพลิน กิจกรรมมอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร  ให้เกียรติจับรางวัลแก่เด็กๆ ผู้โชคดี นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักงานคณะและชมรมต่างๆ ยังได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมมากมายอาทิ เกมมหาสนุก ซุ้มอิ่มอร่อยกับไข่เจียว - นมชมพู โดยธนาคารขยะรีไซเคิล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซุ้มขนมแม่ไก่ โดยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ซุ้มแพนเค้กจิ๋วหอมเนย โดยศิษย์เก่าภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ร่วมงานอย่างคึกคัก
ภาพ  -ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534823 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558