มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้นำนักศึกษา มร.ชม. ลงสนามเชื่อมสัมพันธ์กีฬาผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4

24 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ผู้นำนักศึกษา มร.ชม. ลงสนามเชื่อมสัมพันธ์กีฬาผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4 โดยมี นายจตุรเทพ สวัสดิ์นที นายกองค์การนักศึกษา กรรมการองค์การนักศึกษา และผู้แทนกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลคู่ผสม และกีฬามหาสนุก เพื่อเชื่อมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเครือข่ายผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดให้โทษ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหารและผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ร่วมพิธีกว่า 120 คน ณ โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : นายสยมภู  อะโน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และงานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปาง


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534807 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558