มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานสถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ เลี้ยงฉลองตรุษจีน 2562

29 มกราคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานสถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ เลี้ยงฉลองตรุษจีน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงในโอกาสฉลองเทศกาลตรุษจีน สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย มิสเตอร์เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจ นักศึกษาแลกเปลี่ยน และกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วภาคเหนือเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534834 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558