มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2562

30 มกราคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2562


          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2562” เพื่อเฉลิมฉลองให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


         

           สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562” ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน แก่คณาจารย์ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่เข้าร่วมโครงการเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม

          ภายในงานมีการแสดงของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University, Beise University, การแสดงจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงการประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง การประกวดร้องเพลงไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ และการประกวดเที่ยวจีนผ่าน MODE การออกร้านของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และซุ้มกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีนมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน


 ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

         

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534809 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558