มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีม Heyday และทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ทีม Heyday และทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019


ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมในการแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ  TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและ สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทุกภาคของประเทศไทยมีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลายสู่การพัฒนาทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพิ่มทักษะทางสังคมที่ดี เป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจาก ยาเสพติดเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ณ  ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  โดยมีนายจักรกฤษ์  แสนใจ  และนางวรารัตน์  หมอดู   เป็นครูผู้ควบคุม นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์  นายสุรเชษฐ์  จันทร์อ้วน  นายณัฐพล  สมบูรณ์ทวีสุข  และนายเจษฎา  ไชยวงศ์ เป็นครูผู้สอน

ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนาม ทีม Heyday ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่น Pre-Teenage และทีม Oh My Gosh ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น  Junior รับถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณภาพจาก To Be Number ONE  Fan Club

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534816 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558