มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBTION 2019 วันที่ 8 – 17 ก.พ. นี้

1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สาขาวิชาศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBTION 2019

วันที่ 8 – 17 ก.พ. นี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้มีใจรักในงานศิลปะร่วมชมนิทรรศการผลงานนักศึกษา การแสดงนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBTION 2019 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกำหนดจัดพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. โดยผู้สนใจสามารถชมผลงานนิทรรศการได้  ในระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2562  ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00  - 17.00 น. หยุดวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534807 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558