มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในงาน กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ในงาน กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์   ปีที่ 6

วันที่  20 - 21 กุมภาพันธ์  2562 ณ โรงยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนดจัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งในปี2562 นี้     เป็นปีที่6 ในการดำเนินกิจกรรม

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่6 ในวันที่20-21กุมภาพันธ์2562 เวลา 08.00-16.00 . ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง.จ.เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053 885 441

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว ขอเชิญชวนท่านที่มีความประสงค์บริจาคโลหิตลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงค์ท้ายข่าวนี้

ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิต >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)         

 

ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534814 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558