มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร บุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

ผู้บริหาร บุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทะนุดี ผู้อำนวยการกองกลาง  และบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

          จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานของการช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานและทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง ในการนี้ ประธานในพิธียังได้มอบทุนอุดหนุนจากกองพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” การแสดงผลงานด้านวิชาชีพของหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

 


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567188 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558