มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดวัสดุประกอบอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด (ครั้งที่ ๒)

7 มีนาคม 2562 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เรื่อง   ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดวัสดุประกอบอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัย

จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด (ครั้งที่ ๒)

------------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดวัสดุประกอบอาคาร     โรงอาหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด (ครั้งที่ ๒) ที่ ๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลมายื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมประมูลฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น ปรากฏว่ามีผู้มาซื้อเอกสาร จำนวน ๒ ราย แต่ไม่มีผู้ใดยื่นความจำนงเข้าร่วมประมูลฯ จึงยกเลิกประกาศขายทอดตลาดในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

              รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567185 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558