มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเยาวชนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Science Summer School

12 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเยาวชนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Science Summer Schoolผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเสริมทักษะและกระตุ้นการใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรม Science Summer School จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมทำความรู้จักอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง กิจกรรมปฏิกิริยามหาสนุก เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีรอบ ๆ ตัว กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องร่อนจากฟิวเจอร์บอร์ด กิจกรรมเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย กิจกรรมการปลูกเลี้ยงพืชในอาหารปลอดเชื้อ และกิจกรรม DIY โลกสีเขียว
สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ทาง www.science.cmru.ac.th/summercamp ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 ค่าสมัครคนละ 350 บาทต่อวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 885660 หรือ 093 - 5456415

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567186 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558