มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

14 มีนาคม 2562 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

........................................................................................

 

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานรายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด     ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

          เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนผลการเสนอราคาวัสดุสำนักงานรายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดใหม่ดังนี้

 

 เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

 วัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญการค้า(๒๔๙๖)

๘๔๐,๑๒๖.๒๐

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒              


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362616 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558