มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มอบหนังสือแสดงความขอบคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในการสืบสวนและจับกุมคนร้าย คดีลักทรัพย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 เมษายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มอบหนังสือแสดงความขอบคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ในการสืบสวนและจับกุมคนร้าย คดีลักทรัพย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

เมื่อวัน 2 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้าและหนังสือแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการสืบสวนจากพยานหลักฐาน ทั้งจากกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัย และกล้องวงจรปิดจากอาคารบ้านเรือนโดยรอบมหาวิทยาลัย จนนำไปสู่การจับกุมคนร้ายที่เข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534835 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558