มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน นิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 20 – 21 กรกฎาคม นี้

19 กรกฏาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน นิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

20 – 21 กรกฎาคม นี้ 

อาจารย์อุรพล แดนโพธิ์ ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้Ø วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ⏰ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.10 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ภายในงานช่วงเช้า พบการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ การแข่งขันเขียนตัวอักษรคันจิ เป็นตัวอักษรฮิรางานะ/การแข่งขันความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น/ การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากรูปภาพ/การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ"ยุคเอโดะในความคิดของฉัน"

/การแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาญี่ปุ่น

ช่วงบ่าย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น/การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น/การแข่งขันเขียนกลอนเซนริวและชมการแสดง chiyonomaiougi (จิโย โนะ ไมโอกิ  )Ø วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ⏰ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.30 น.

ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ชอปปิง เซนเตอร์

พบการแข่งขันด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชมซุ้มวัฒนธรรมญี่ปุ่นการแข่งขันพับกระดาษและตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้

/ การแข่งขันทำข้าวกล่องญี่ปุ่น/การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น/การแข่งขัน Cover Dance /การแข่งขัน Cosplay และการแข่งขันสุดยอดนักคีบ ชิงเงินรางวัล 500 บาท


จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันและการแสดงซุ้มวัฒนธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053885751


 

 

ภาพ – ข้อมูล : หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175564 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558