มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนทำความดี บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 31 กรกฎาคม 2562 นี้ ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

19 กรกฏาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนทำความดี บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

31 กรกฎาคม 2562 นี้ ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

 


นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมเพื่อรับบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล เนื่องจากปัจจุบัน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติกำลังประสบปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิต ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายต้องเสียชีวิต ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10  จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ซึ่งมีนโยบายรับผิดชอบในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (อาคาร29)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต สามารถร่วมกิจกรรมได้ในเวลา 09.00 - 15.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 434

 

ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872485 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558