มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 4)

ราคางบประมาณ  25,000,000  บาท  ราคากลาง 25,079,194.30 บาท 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
และเสนอราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถนนช้างเผือก  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300

โทรศัพท์/โทรสาร 053-885369, 053-885366

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872418 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558