มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน The Best of LANNA 29 – 31 กรกฎาคม นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

27 กรกฏาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน

The Best of Lanna 29 – 31 กรกฎาคม นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น เพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวแบบล้านนาสร้างสรรค์ Lanna creative tourism ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP จนประสบความสำเร็จและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การคัดสรรดาว ในการนี้จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม the best of LANNA ขึ้น ในวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2562 จึงขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจ ร่วมชมนิทรรศการภายใต้โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวแบบล้านนาสร้างสรรค์ ลานนา creative tourism promotion ภายในงานพบกับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าและเครื่องแต่งกายไม้แกะสลัก ของฝาก ของที่ระลึกระดับพรีเมี่ยม โดยมีพิธีเปิด ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และชมงานได้  ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 089 631 5018

ภาพ – ข้อมูล: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280494 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558