มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

1 สิงหาคม 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย


1. ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
2. การจัดทำบัญชีครัวเรือน
3. ศิลปะการตัดช่อตุงล้านนา : การตัดตุงไส้หมู
โดยทั้ง 3 สื่อการเรียนรู้นี้ เป็นการนำเอาผลงานวิจัยอันทรงคุณค่า ผลผลิตของมหาวิทยาลัย มาออกแบบและจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับงานวิจัยในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนรู้ที่มีความสวยงาม น่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่สนใจทั่วไป อีกทั้งเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก เป็นการขยายขอบเขตการเข้าถึงองค์ความรู้จากผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยในอีกทางหนึ่ง
สามารถเข้าใช้งานสื่อฯ และร่วมตอบประเมินความพึงพอใจ ได้ที่  http://www.lms.cmru.ac.th/knowledgecenter

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280187 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558