มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษา ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับพระราชทานโล่รางวัล ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562

14 สิงหาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษา ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับพระราชทานโล่รางวัล

ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการเปิดงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562” และพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น “แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562” และ “ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ซึ่งมีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวที 5 ประการคือให้การดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงดูและปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูลบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562  นายศุภกรณ์ คำเพลิง  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อเเม่ ประจำปี 2562 เนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

 

ภาพ – ข้อมูล: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280395 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558