มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

2 ทีม นักเต้น จากรั้ว รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โชว์ลีลาเต้นเข้าตากรรมการ จับมือคว้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ควบ 2 รุ่น เตรียมแข่งขันระดับภาค

2 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

2 ทีม นักเต้น จากรั้ว รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โชว์ลีลาเต้นเข้าตากรรมการ จับมือคว้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ควบ 2 รุ่น เตรียมแข่งขันระดับภาคผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดในรายการ TO BE NUMBER ONE Teen dancercise championship Thailand 2020 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น junior ( ทีม Oh My Gosh) และรุ่น pre-Teenage ( ทีม Heyday) ซึ่งทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า Central Plaza Festival เชียงใหม่ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  โดยมี นายจักรกฤษณ์  แสนใจ  นางวรารัตน์    หมอดู  เป็นผู้ควบคุมทีม นายธนังกร  ธัญกรพิสิษฐ์ นายสุรเชษฐ์  จันทร์อ้วน  นายณัฏฐ์พล   สมบูรณ์ทวีสุข  และนายกฤษณัฐ  คำเงิน เป็นผู้ฝึกสอนซึ่งผลการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัด ทั้งสองทีมได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 รุ่น และได้เข้ารับรางวัลจากนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

         

ภาพ –  ข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6944408 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558