มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องประชุม คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 กันยายน 2562 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

(สำเนา)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องประชุม คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศลงวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

                เนื่องจาก มีผู้ร้องเรียนประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงพิจารณาทบทวนผลผู้ชนะการเสนอราคาอีกครั้งหนึ่ง

               ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒                  

 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6944493 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558