มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมผลงานโดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ MAMAI ART EXHIBITION 2019 วันที่13 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

27 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมผลงานโดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่

MAMAI ART EXHIBITION 2019 วันที่13 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศิษย์เก่า ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รวมกลุ่มเพื่อรังสรรค์ชิ้นงานศิลปะ เตรียมจัดแสดงในงาน MAMAI (มาใหม่) ART EXHIBITION 2019  นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยผลงานโดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ จากภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในงานด้านศิลปะมีโอกาสได้ชื่นชมผลงานศิลปะที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบงานศิลปะได้มีพื้นที่ในการศึกษางานศิลปะและมีเวทีในการถ่ายทอดแนวคิด มุมมอง ศิลปกรรมในแขนงต่าง ๆ

โดยมีกำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ ในวันที่ 13 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 730

ภาพ – ข้อมูล : อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่          


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)             

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175518 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558