มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ชม. รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พ.ย. 2562

 

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ชม. รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พ.ย. 2562ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้ประสงค์สมัครเรียน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.graduate.cmru.ac.th  โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ดำเนินการสอบคัดเลือกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์   053-885-990-9
ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว  :  นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 ดูรายละเอียดและสมัคร >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)          

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175524 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558