มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

8 ตุลาคม 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศรับบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัครเพื่อตรวจสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 180 คน 

โดยมารายละเอียดดังไฟล์แนบด้านล่าง 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


ที่มา http://www.edu.cmru.ac.th/webedu2013/index.php?option=News&action=Show-Detail&nID=0000000164


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175766 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558