มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้า 2 รางวัล การประกวดธิดาออกหว่าเมืองเเม่สะเรียง ประจำปี 2562

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้า 2 รางวัล

การประกวดธิดาออกหว่าเมืองเเม่สะเรียง ประจำปี 2562


ตามที่ นางสาวสิริกัญญา ค้ำคูณ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ชั้นปีที่ 2  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประกวดธิดาออกหว่า เมืองเเม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยผลการประกวดปรากฎว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนจากการประกวดธิดาออกหว่าเมืองเเม่สะเรียงประจำปี2562 และจะได้เป็นตัวเเทนเข้าร่วมประกวดธิดาดอกบัวตองและธิดาเขาวงกตในนามตัวแทนเทศบาลตำบลเเม่สะเรียงในเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไป


ภาพ – ข้อมูล : เทศบาลตำบลแม่สะเรียง / สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)           


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175735 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558