มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาการพัฒนาชุมชน มรภ.ชม. เชิญร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนของเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย

 

ภาควิชาการพัฒนาชุมชน มรภ.ชม. เชิญร่วมสัมมนา

“การขับเคลื่อนของเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย” เสาร์ที่ 19 ต.ค. นี้            


        

          นักศึกษาภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนของเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย” ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี คุณนวพล  คีรีรักษ์สกุล  ผู้ประสานงานมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ และคุณกุลสุวารักษ์  ปู่ยี่ เจ้าหน้าที่ประสานงานและพัฒนาชุมชน ฝ่ายงานการจัดการ การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย เป็นวิทยากร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนา ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 762


ภาพ – ข้อมูล : นักศึกษาภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)   

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175710 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558