มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

7 พฤศจิกายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


                    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเวลา 08.09 น. ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานพระพิฆเนศวร หลังจากนั้นเวลา 09.09 น. ได้ร่วมพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา ในการนี้ ได้รับเมตตาจากประธานสงฆ์ 3 รูป ได้แก่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงกิจโจ) เจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อ อำเภอแม่แตง และพระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ) เจ้าอาวาสวัดป่าปางกี๊ดกิตติธรรม อำเภอแม่แตง รวมถึงได้รับเมตตาจากพระมหาเถราจารย์ 4 รูป อธิษฐานจิต และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนา ณ บริเวณมณฑลพิธี ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

                    โดยการประกอบพิธีทำบุญในครั้งนี้ เป็นการจัดพิธีทำบุญกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 14 อาคาร ได้แก่ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง, อาคาร
โรงจอดรถ, อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัย 20 หน่วย, อาคารสำนักงานกองอาคารสถานที่, อาคารหอประชุมอเนกประสงค์เชื่อมต่อกับหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ, อาคารโรงประกอบอาหาร, อาคารกิจกรรมอเนกประสงค์ (ที่พักผู้ปกครอง), กลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์, อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษา, กลุ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร, กลุ่มอาคารวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย และอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล สุขสวัสดิ์ และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สืบไป

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นางสาววัชราวรรณ กันทา , นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร >> Click    

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีทำบุญสืบชะตา >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175687 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558