มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 3 "พิงคนครเกมส์" ประจำปี 2563

8 พฤศจิกายน 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มร.ชม. จัดประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 3 "พิงคนครเกมส์" ประจำปี 2563
                เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 3 "พิงคนครเกมส์" ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรองอธิการบดี นายกสโมสร คณะกรรมการสโมสร ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 3 "พิงคนครเกมส์" ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งให้คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรได้พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย รวมถึงเสริมสร้างสุขภาพจิตและพลานามัยที่สมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดังคำขวัญที่ว่า "สานพลังสามัคคี เชื่อมไมตรีด้วยกีฬา" มีช้างละอ่อนต่อนแต่นเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค จัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล , แชร์บอล , เซปักตระกร้อ , เปตอง , แบดมินตัน , เทเบิลเทนนิส , เทนนิส , สนุกเกอร์ , กรีฑา , จักรยาน , กอล์ฟ และหมากกระดาน คาดว่าการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และบุคลากร ฯ ในครั้งนี้ จะมีคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 2,000 คน

ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์
 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175640 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558