มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. นำน้องใหม่ปลูกต้นราชพฤกษ์ 8,000 ต้น ภายในศูนย์แม่ริม

5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำน้องใหม่ จำนวนกว่า 900 คน ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 8,000 ต้น ในโครงการ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจกับ คณะแรกของมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามความร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ บริเวณถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนเป็นการปลูกป่าในใจคน ให้มีจิตสำนึกหวงแหนทรัยากรธรรมชาติแห่งใหม่ในอนาคตอย่างยั่งยืน นอกนี้ยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่เต็มไปด้วยต้นราชพฤกษ์ที่สวยงามตลอดเส้นทางภายในศูนย์แม่ริมต่อไปในอนาคตอีกด้วย

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567481 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558