มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. เชิญร่วมงาน 10 ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ 29 พ.ย. นี้ ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

28 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. เชิญร่วมงาน 10 ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ

29 พ.ย. นี้ ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่


ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี ภายใต้ชื่อ "10 ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ" ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 21.00 น. ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานมีการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ การแสดงผลงานและความสามารถของนักศึกษา การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกำหนดการดังนี้

08.00 น. พิธีทำบุญ ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

09.30 - 12.00 น. การแข่งขันทักษะภาษาและธุรกิจและการบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถนที่ท้องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ การประกวดการนำเสนอสินค้าหรือบริการเป็นภาษาจีน การประกวดคลิปวีดีโอแนะนำความเป็นไทยด้วยการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ การประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดงการประกวดและนำเสนอแผนธุรกิจลิตภัณฑ์ชุมชน  การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Let's Explore the world

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนักแสดงและพิธีกรวัยรุ่นชื่อดัง ชานน สันตินธรกุล ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ THE POWER OF Languages ในเวลา 14.00 - 15.00 น.

จากนั้น 16.00 - 21.00 น. ชมการประกวดวงดนตรีและการร้องเพลงภาษาอังกฤษIC 10 Anniversary MUSIC Talent และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 983
ภาพ – ข้อมูล : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ติดตามข่าวสารวิทยาลัยนานาชาติ >> Click  


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6866738 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558