มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ตัวแทนกลุ่มสีกีฬาสานสัมพันธ์ฯ “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ร่วมจับสลากแบ่งสาย

2 ธันวาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ตัวแทนกลุ่มสีกีฬาสานสัมพันธ์ฯ “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ร่วมจับสลากแบ่งสาย                เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 13 โดยได้ชี้แจงการแบ่งกลุ่มสี ชนิดกีฬาสากล กีฬามหาสนุก พร้อมกันนี้ได้มีการจับสลากแบ่งสายโดยตัวแทนแต่ละกลุ่มสี ประกอบด้วย สีม่วง สีแสด สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว และสีชมพู ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

                สำหรับการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 13 นี้ กำหนดให้มีพิธีเปิดในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจะดำเนินการแข่งขันกีฬาสากล ในวันพุธที่ 11 และ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งทางคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาจะได้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันให้ทราบอีกครั้ง                ในส่วนของผลการจับสลากแบ่งสายแต่ละชนิดกีฬารวมถึงขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ดังภาพประกอบ

ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์
 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049862 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558