มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

14 ธันวาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นมาตรฐานในการวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษของตนเองก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะทำให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบถึงระดับความสามารถ ด้านทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอันจะเกิดประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองให้ดีขึ้นได้

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยมีกำหนดจัดสอบในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ  ศูนย์ภาษาชั้น 4 ห้อง 27044 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 990

ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362186 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558