มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

3 ทีม นักแดนซ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ

17 ธันวาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

3 ทีม นักแดนซ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือซึ่งได้ทำการแข่งขัน

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า ทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

-ทีม Oh My Gosh จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 รุ่นจูเนียร์

-ทีม Heyday จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 รุ่นพรีทีนเอจ

-ทีม Twister CNX จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2 รุ่นทีนเอจ

โดยทั้ง  3 ทีม ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเพื่อชิงแชมป์ระดับประเทศ  มีกำหนดแข่งขัน ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้


     

           


ภาพ - ข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362186 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558