มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษา มร.ชม. คว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2563

 
นักศึกษา มร.ชม. คว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2563


ตามที่ นางสาวกัลย์สุดา ชนาคิรี หรือ น้องมีมี่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมประกวดนางสาวเชียงใหม่ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ผลปรากฎว่า น้องมีมี ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2563 และได้รับรางวัลพิเศษ People's Choice  จากเวทีการประกวดนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำหรับ นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ได้แก่ น้องซินดี้ อเล็กซานดร้า แฮงกี่

รองชนะเลิศ อันดับ 1 น้องมีมี่ กัลย์สุดา ชนาคีรี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 น้องพิมพ์ พิมพ์ผกา สุวรรณรัตน์

รองชนะเลิศ อันดับ 3 น้องแอปเปิ้ล วชิราภรณ์ นันทวาศ

รองชนะเลิศ อันดับ 4 น้องแพม ชุติกาญจน์ อารีลักษณ์


ภาพ : กองประกวดนางสาวเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ อ่องแสงคุณ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049921 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558