มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม  2563  เด็กหญิงสุขุมาภรณ์   หมอดู  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งรับโล่รางวัลและรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้


 


ภาพ – ข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049862 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558