มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้แทน ม.ราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ร่วมการประชุมกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "พิงคนครเกมส์"

 


                    ผู้แทน ม.ราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ร่วมการประชุมกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "พิงคนครเกมส์"

                    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 "พิงคนครเกมส์" ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    ในการประชุมมีการนำเสนอข้อมูลของคณะกรรมดำเนินงานแต่ละฝ่าย การพิจารณาระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา การแจ้งข้อมูลสำคัญต่าง ๆ และการจับฉลากแบ่งสาย โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการประชุม จำนวน 48 คน

                    สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 "พิงคนครเกมส์" ประจำปี 2563 กำหนดจัดในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้คำขวัญ "สานพลังสามัคคี เชื่อมไมตรีด้วยกีฬา" จัดการแข่งขันทั้งหมด 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล , แชร์บอล , เซปักตระกร้อ , เปตอง , แบดมินตัน , เทเบิลเทนนิส , เทนนิส , สนุกเกอร์ , กรีฑา , กอล์ฟ , หมากกระดาน และวิ่งเพื่อสุขภาพ

                    ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและภาพความประทับใจได้ที่ Fanpage Facebook : pingkanakorngames2563 และ www.pingkanakorngames.cmru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการแถลงข่าว กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 885395 – 6

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมพิธีเปิด >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7435063 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558