มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ชวนทำความดี ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมบริจาคโลหิต 13 – 14 กุมภาพันธ์ นี้ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ชวนทำความดี ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ร่วมบริจาคโลหิต 13 – 14 กุมภาพันธ์ นี้ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ ผู้สนใจร่วมโครงการกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิงค์ท้ายข่าวก่อนถึงวันร่วมกิจกรรม) 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ภายใต้โครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำหรับผู้ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วมสามารถเก็บชั่วโมงจิตอาสาสำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ.ได้

E สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเลือดผ่าน และสามารถบริจาคโลหิตได้ ให้ 6 ชั่วโมงจิตอาสา

E นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ตรวจเลือดแล้วไม่ผ่าน ไม่สามารถบริจาคได้ ให้ 3 ชั่วโมงจิตอาสา

E นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น เช่น ซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันให้ 1 ชั่วโมงจิตอาสา

โดยให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก่อนถึงวันรับบริจาคโลหิตที่ลิงค์นี้เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ

ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 441

 

ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิต >> Click    

 
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)         

 

ภาพ - ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434879 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558