มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ภาษาเปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ประจำปี 2563 (รอบที่ 3)

4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
 

: ลงทะเบียน วันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
: อบรมระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2563
: หยุดเรียนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
: รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน
: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป
: นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา ต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา

ลงทะเบียนตามลิงค์
http://www.lc.cmru.ac.th/training/


http://www.lc.cmru.ac.th/training/

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434981 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558