มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง เยือนถิ่นล้านนา ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรฯ "พิงคนครเกมส์"

4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง เยือนถิ่นล้านนา ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรฯ "พิงคนครเกมส์"

                    4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน พร้อมด้วยอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการแถลงข่าว ร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง เยือนถิ่นล้านนา ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรฯ "พิงคนครเกมส์" ซึ่งจะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    ในการนี้มีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7435029 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558